حل مسأله برنامه ریزی احتمالی توسعه سیستم قدرت الکتریکی
حل مسأله برنامه ریزی احتمالی توسعه سیستم قدرت الکتریکی این پروژه شامل فایل حل مسأله stochastic electric power expansion planning problem توسط نرم افزار GAMS به همراه فایل ضمیمه مدل ریاضی و کد GAMS می باشد. ...
قیمت :25,000 تومان22,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1