روش نقطه داخلی (درونی) برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم با استفاده از متلب
روش نقطه داخلی (درونی) برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم با استفاده از متلب

این پژوهش شامل فایل WORD جامع و کامل 30 صفحه ای در مورد معرفی روش نقطه داخلی (Interior point) و بررسی کاربرد آن در حل مسائل خطی و غیرخطی می باشد. سپس 3 مثال در نرم افزار متلب با این روش کد نویسی می شود و نتایج بدست آمده به همراه کدهای متلب ارائه می شود.

نحوه ارائه مطالب به صورت زیر است:

چکیده

  1. مقدمه
  2. تفاوت روش سیمپلکس و روش نقاط داخلی
  3. روش های نقطه داخلی
  4. بررسی مسأله نمونه
  5. روش نقطه داخلی برای حل مسائل درجه دوم
  6. روش نقطه داخلی اولیه - دوگان برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی مقید
  7. نتیجه گیری

مراجع

پیوست 1- کد متلب برای مثال 3

پیوست 2- کد متلب برای مثال 4

پیوست 3- کد متلب برای مثال 5


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

interior point_1566800863_30488_1762_1820.zip2.19 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 23,400 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت