استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (fuzzy ANP) در حل مسأله انتخاب تامین کننده
استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (fuzzy ANP) در حل مسأله انتخاب تامین کننده

پروژه شامل مسأله تعریف شده به همراه ارائه تمامی اطلاعات مربوط به معیارهای تاثیر پذیر و تاثیرگذار می باشد، که با استفاده از رویکرد Fuzzy ANP جهت بررسی تامین کنندگان و امتیاز دهی به آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. تمامی تحلیل ها در نرم افزار Excel انجام شده است که فایل ها ضمیمه شده است. هم چنین فایل گزارش کار به همراه فایل آموزش روش Fuzzy ANP نیز ضمیمه پروژه می باشد.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

fuzzy anp project_1566802093_30493_1762_1376.zip0.87 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 24,570 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت