نمونه پروپزال کامل مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز (Green Closed loop SCM)
نمونه پروپزال کامل مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز (Green Closed loop SCM)

این پروپزال 20 صفحه ای نمونه ای کامل و جامع از یک پروپزال است که در فرمت دانشگاه آزاد اسلامی نوشته شده است. و موضوع اصلی آن ((بهینه سازی یک زنجیره تامین حلقه بسته سبز چند کالایی چند دوره ای)) می باشد. که شامل مباحث زنجیره تامین مستقیم، زنجیره تامین معکوس، زنجیره تامین سبز به صورت چند سطحی، چند کالایی، و چند دوره ای و در نهایت مبحث مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبزمی باشد. و تمامی فرضیات، نوآوری ها، ضرورت تحقیق، ادبیات موضوع، تعریف مسأله به طور کامل شرح داده شده است.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

proposal-closed-loop scm_1566802261_30494_1762_1619.zip0.10 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 23,400 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت