مسأله انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم افزار LINGO و روش محدودیت اپسیلون
مسأله انتخاب تامین کننده با استفاده از نرم افزار LINGO و روش محدودیت اپسیلون

این پروژه شامل فایل WORD توضیحات مدل مسأله انتخاب تامین کننده (روش های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان) و فایل مقاله اصلی مسأله انتخاب تامین کننده (Supplier Selection) و حل آن در نرم افزار LINGO به همراه فایل کدنویسی آن می باشد. که به همراه آن فایل آموزش نرم افزار LINGO نیز ضمیمه شده که براحتی می توانید گام به گام مراحل کدنویسی را از طریق آن یاد بگیرید. هم چنین از آنجاییکه مدل ارائه شده 3 هدفه می باشد از رویکرد محدودیت اپسیلون (اپسیلون محدودیت) استفاده شده است.


اطلاعات مدل شامل:

سه تامین کننده و یک ماده اولیه (سیمان سفید) که از تامین کنندگان تهیه میشود.

مدل برنامه ریزی چند هدفه خطی شامل سه هدف هزینه های خرید کل، کیفیت و قابلیت اطمینان تحویل و مجموعه محدودیتها شامل بودجه خرید، تقاضا تولید ظرقیت تامین کنندگان، کنترل کیفیت، و کنترل موجودی می باشد. مسأله با استفاده از روش دقیق محدودیت اپسیلون حل می شود.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

supplierselectionlingo_1566803583_30501_1762_1241.zip3.43 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,480 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت