پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)
پروژه کامل و جامع اجرای آزمون های آماری در نرم افزار مینی تب (Minitab)

شامل فایل word تعریف مجموعه سوالات و داده های تصادفی ایجاد شده می باشد که در نرم افزار Minitab مورد آزمون و تست آماری قرار می گیرند و نتایج کار در فایل گزارش می شود. هم چنین فایل های نرم افزار Minitab نیز ضمیمه شده است. توضیح روند آزمون در Minitab توضیح داده می شود به صورت آموزش کار با نرم افزار نیز ارائه شد.


....

100 داده تصادفی از یک توزیع نرمال با میانگین 80 و انحراف معیار 4 ایجاد کنید. فرض کنید داده های مذکور نمونه ایی از فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون است. مقدار آلفا را 1/0 در نظر بگیرید.

100 داده تصادفی دیگر از توزیع نرمال با میانگین 70 و انحراف معیار 3 ایجاد کنید. و فرض کنید که این نمونه، فشار خون 100 نفر دیگر از افراد سالم است. آزمون کنید با فرض اینکه انحراف معیار دو جامعه برابر باشد، آیا متوسط فشار خون این نمونه با نمونه قبلی برابر است یا خیر؟


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

minitab_1566803928_30503_1762_1354.zip0.08 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 17,100 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت