حل مسأله برنامه ریزی احتمالی توسعه سیستم قدرت الکتریکی
حل مسأله برنامه ریزی احتمالی توسعه سیستم قدرت الکتریکی

این پروژه شامل فایل حل مسأله stochastic electric power expansion planning problem توسط نرم افزار GAMS به همراه فایل ضمیمه مدل ریاضی و کد GAMS می باشد.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

stochastic apl1p_1566804043_30504_1762_1314.zip0.41 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 22,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت